Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Sahro Hashi (S)

Kontaktinformation

E-post:
sahro.hashi@nykoping.se

Bild på Sahro Hashi

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Sparbanken Sörmland Huvudmän 2019-04-24 2023-05-01