Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Petra Carlquist (KD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och ungdomsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14