Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Nyköping Vattenkraft AB

Mandatperiod: 2019-04-24 - 2023-05-01

Uppdrag (9 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lindberg Hans L Ledamot 5
Landmark Stefan KD Ersättare 8
Skantz Tom MP Ersättare 6
Åsell Gunnar MP Ordförande 1
Georgsson Gerhard KD Lekmannarevisor 9
Andersson Gunilla S Ledamot 2
Sjöberg Fredrik M Ersättare 7
Andersson Eva C Ledamot 3
Bonnier Jan M Ledamot 4