Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Socialdemokraterna (S)