Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Anki Hartmann (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-520 20 04 (mobil)

E-post:
annchristine.hartmann@nykoping.se

Bild på Anki Hartmann

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och ungdomsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-25 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
KS Miljö- och klimatutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-31