Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Torbjörn Kock (S)

Kontaktinformation

E-post:
torbjorn.kock@nykoping.se

Bild på Torbjörn Kock

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och ungdomsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-25 2026-10-31