Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Stefan Landmark (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
072-2371909 (mobil)

E-post:
stefan.landmark@nykoping.se

Bild på Stefan Landmark

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodeskommittén Vice ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-25 2026-10-31
Magasinkassenämnden i Stigtomta Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Nyköping Vattenkraft AB Ersättare 2019-04-24 2023-05-01
Nyköpingshem AB Ledamot 2019-04-11 2023-05-01
Valnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31