Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Helena Dahlström (V)

Kontaktinformation

E-post:
helena.dahlstrom@nykoping.se

Bild på Helena Dahlström

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid Lantmäteriförrättningar Gode män 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare Gruppledare 2022-10-25 2026-10-31
Jävsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
KS Personal- och jämställdhetsutskottet Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Mälardalsrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31