Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Marcus Pehrsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
08-545 707 15 (arbete)

E-post:
marcus.pehrsson@nykoping.se

Bild på Marcus Pehrsson

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-25 2026-10-31
KS Miljö- och klimatutskott Ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Naturvårdsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2026-12-31