Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Ahmad Eid (M)

Kontaktinformation

E-post:
ahmad.eid@nykoping.se

Bild på Ahmad Eid

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare Gruppledare 2022-10-25 2026-10-31
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-25 2026-10-31
Kommunens repr vid bolagsstämmor Representant 2022-10-25 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott Ordförande 2022-10-25 2026-10-31
KS Personal- och jämställdhetsutskottet Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Lokalt brottsförebyggande råd Ordförande 2022-11-21 2026-10-31
Mälardalsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stadshuset i Nyköping AB Ledamot 2020-04-14 2023-05-01