Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Carina Wallin (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0155-45 75 61 (arbete)

E-post:
carina.wallin@nykoping.se

Bild på Carina Wallin

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala Anhörigrådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Funktionshinderrådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
KS Personal- och jämställdhetsutskottet Ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samordningsförbundet RAR Ledamot 2021-09-14 2023-03-31
Stadshuset i Nyköping AB Ledamot 2021-11-09 2023-05-01
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31