Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Urban Granström (S)

Kontaktinformation

Telefon:
073-773 79 83 (mobil)
0155-248350 (arbete)

E-post:
urban.granstrom@nykoping.se

Bild på Urban Granström

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Europakorridoren AB Representant 2019-02-12 2023-03-01
Gruppledare Gruppledare 2022-10-25 2026-10-31
Gästabudstaden AB Ordförande 2019-03-27 2023-05-01
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-25 2026-10-31
Kommunens repr vid bolagsstämmor Representant 2022-10-25 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
KS Personal- och jämställdhetsutskottet Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Lokalt brottsförebyggande råd Representant 2022-11-21 2026-10-31
Mälardalsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nyköping-Östgötalänken AB Ledamot 2019-03-29 2023-05-01
Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB Ledamot 2019-04-23 2023-05-01
Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stadshuset i Nyköping AB Ordförande 2019-04-30 2023-05-01
Stationsfastigheter i Nyköping AB Ordförande 2020-02-11 2023-05-31