Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Tommy Jonsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-548 53 55 (mobil)

E-post:
tommy.jonsson@nykoping.se

Bild på Tommy Jonsson

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid Lantmäteriförrättningar Gode män 2023-01-01 2026-12-31
Gästabudstaden AB Ledamot 2019-03-27 2023-05-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31